ΝΕΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δε βρέθηκαν εγγραφές


PUBLICATIONS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

 • Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά το Σύστημα της Βαρσοβίας, 1988, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 196 (διδακτορική διατριβή). 
 • Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά τις Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ, 2002, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 434. 
 • Κώδικας Αεροπορικού δικαίου, 2009, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 240. 
 • Άρθρα 3, 4 σε: Ιωάννη Ρόκα (επιμ.), Ασφαλιστική Σύμβαση, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Ν 2496/1997. 

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

 1. Η λύση της εταιρείας ΕΠΕ με απόφαση των εταίρων, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1984, σελ. 402-415. 
 2. Είναι ο κατά το άρθρο 22 ν.δ. 400/1970 νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας εμπορικός αντιπρόσωπος; σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1984, σελ. 899-904. 
 3. Η ρήτρα διαιτησίας ή διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης  στα ασφαλιστήρια, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη), 1991, σελ. 34-38.
 4. Η ευθύνη του διαδοχικού αεροπορικού μεταφορέα κατά τη διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1993, σελ. 1438-1441. 
 5. Το ασφαλιστικό συμφέρον ως προϋπόθεση του κύρους της ασφαλίσεως κατά ζημιών, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2000, σελ. 1264-1270. 
 6. Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα μετά τη σύμβαση Μόντρεαλ του 1999, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 2005, σελ. 154-165.
 7. Αναδρομική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου και ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή, σε: Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επι.Δικ.Ι.Α) 2006, σελ. 411-416. 
 8. Η απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω εκ δόλου αναληθών δηλώσεων του λήπτη της ασφάλισης ή αποσιώπησης από αυτόν ουσιωδών περιστατικών, σε: Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως (Επι.Δικ.Ι.Α) 2009, σελ. 121-137. 
 9. Η θέση του ενυπόθηκου δανειστή στο στάδιο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε: Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Ρόκα, 2017, σελ. 678-690 = Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2016, σελ. 762-768. 
 10. Ο υπολογισμός του ασφαλίσματος στην πολλαπλή ασφάλιση, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 2020, σελ. 33-46.
 11. Όρια του ημιαναγκαστικού χαρακτήρα του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997 και συμβατικές παρεκκλίσεις εις βάρος του ασφαλισμένου, σε: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2021, σελ. 1217- 1225. 
 12. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 31/1982 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Χρηματικές ενοχές σε συνάλλαγμα), σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1983, σελ. 321-326. 
 13. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 495/1984 του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1984, σελ. 274-278. 
 14. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 932/1984 του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1985, σελ. 165-166 = Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1985, σελ. 396-397. 
 15. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 754/1986 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1987, σελ. 76-77. 
 16. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 2010/1990 του Αρείου Πάγου, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1991, σελ. 121-124. 
 17. Σχόλιο στην Απόφαση 848/2002 του Αρείου Πάγου, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2002, σελ. 1669-1670.
 18. Σχόλιο στην Απόφαση C-63/2009, 06.05.2010 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2010, σελ. 1331-1332.