ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε διευρύνεται διαρκώς και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του. Από το 2004, λειτουργεί ως δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία». Το αντικείμενο δραστηριότητάς μας εκτείνεται στους τομείς του αστικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου, με εξειδίκευση στο ασφαλιστικό και αεροπορικό δίκαιο, στο δίκαιο μεταφορών και αστικής ευθύνης. Διατηρούμε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού, ενώ το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει και αλλοδαπούς πελάτες. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους με σεβασμό και ακολουθώντας τις εξελίξεις της ελληνικής νομικής επιστήμης στους τομείς εξειδίκευσης μας. Οι εταίροι και οι συνεργάτες μας μπορούν να εργαστούν στην Ελληνική, στην Αγγλική, στη Γαλλική και στη Γερμανική.