ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ > Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Η Εταιρεία μας

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία». Η δικηγορική εταιρεία «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» έχει συσταθεί με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ως «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία» που ρυθμίζεται από το Π.Δ. 81/2005 και τον N.4194/2013, όπως ισχύουν. Με την πρόσβασή σας και /ή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει/κατανοήσει και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Καμία διατύπωση της παρούσας ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσφορά νομικών υπηρεσιών (solicitation) επί οποιαδήποτε θεματικής ενότητας προς οποιονδήποτε χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας.

Β. Περιορισμοί ευθύνης

Οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόντα ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστούν νομικές συμβουλές.

Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει α. να μην ενεργούν βάσει πληροφοριών που βρίσκουν στο διαδίκτυο χωρίς να ζητήσουν επαγγελματική συμβουλή και β. να αποφεύγουν τη χρήση οποιασδήποτε διεπαφής επικοινωνίας προκειμένου να μας αποστείλουν εμπιστευτικές πληροφορίες, αν δεν μιλήσουν πρώτα με έναν από τους δικηγόρους μας, προκειμένου να λάβουν εξουσιοδότηση προς τούτο.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή αποθετικές, οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή από την εξάρτηση από πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύονται σε αυτή. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι αυτή η ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε μέρος της) θα είναι ακριβής, πλήρης ή χωρίς σφάλματα.

Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της δικηγορικής εταιρείας «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία». Ως εκ τούτου, η δικηγορική εταιρεία «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» δεν μπορεί να προβεί σε καμία δήλωση σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων ούτε η συμπερίληψή τους συνιστά καθ’ οινοδήποτε τρόπο σύσταση προς επίσκεψη τους.

Γ. Σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η δικηγορική εταιρεία «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής. Το περιεχόμενο και το υλικό/δημοσιεύσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει να ζητείται άδεια πριν από την αναπαραγωγή τους ή άλλου είδους επεξεργασία.

Η Δικηγορική Εταιρεία «Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα των δημοσιεύσεων που βρίσκουν σε αυτήν την ιστοσελίδα, για δική τους χρήση, εφόσον αναφέρεται η πηγή/ο δημιουργός του δημοσιεύματος. Δεν επιτρέπεται να ενσωματώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε άλλο έργο ή δημοσίευση, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας. Η εμπορική εκμετάλλευση αυτής της ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της απαγορεύονται ρητά. Σύνδεσμοι προς περιεχόμενο ή πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο παραπλανητικό ή με σκοπό εξαπάτησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς αυτή την ιστοσελίδα ή προς το περιεχόμενό της, ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπά μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση. Καμία διατύπωση που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης εμπορικών σημάτων χωρίς τη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια.