ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > Παπαχρονόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Πρόλογος

Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να ενημερώσει του επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αναφορικά με τον τόπο που η δικηγορική εταιρεία Παπαχρονόπουλος και συνεργάτες (εφεξής, «Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες») συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας και της φόρμας επικοινωνίας που εμπεριέχεται σε αυτή, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και τα δικαιώματα των χρηστών.

Στη δικηγορική εταιρεία «Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες» δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα τόσο των πελατών, όσο και των υπαλλήλων μας. Προς αυτή τη κατεύθυνση λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 (GDPR) ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε ότι, ανά πάσα στιγμή, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας είναι προστατευμένα.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε επικαιροποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τα περιεχόμενά της τακτικά, ώστε να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την είσοδο και περιήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι δεσμεύεστε από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της επίσκεψής σας.

Β. Δεδομένα που συλλέγουμε

i. Φόρμα Επικοινωνίας

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να επιλέξουν να επικοινωνήσουν μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας την, μας παρέχουν ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα που ενδέχεται να μπορούν να τους ταυτοποιήσουν. Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά τα παρακάτω:
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Ονοματεπώνυμο
  • Tηλέφωνο
  • Περιεχόμενο μηνύματος.

ii. Αυτοματοποιημένα

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα.

Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως το Πρωτόκολλο Διαδικτύου της συσκευής του χρήστη (λ.χ. διεύθυνση IP), το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοση του, τις σελίδες του ιστοτόπου, που επισκέπτονται οι χρήστες, την ώρα και ημερομηνία επίσκεψης, τον χρόνο επίσκεψης, τα αποκλειστικά αναγνωριστικά προϊόντων και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες, που το πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών αποστέλλει, όποτε οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή όποτε επισκέπτονται τον ιστότοπο μέσω τηλεφώνου.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

Γ. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιον τα μοιραζόμαστε

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που μνημονεύονται στην παρούσα Πολιτική ή στη σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα χρηστών για άλλους σκοπούς, πέραν όσων μνημονεύονται στην παρούσα Πολιτική, ούτε θα σας ζητηθεί να μας παρέχεται οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται για έναν από τους παρακάτω σκοπούς:
  • Επικοινωνία: Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον μας το έχετε ζητήσει. Σε αυτή τη περίπτωση, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διαχείριση των αιτημάτων σας και το υπερισχύον έννομο συμφέρον μας να επιδιώκουμε τον ορθό χειρισμό μηνυμάτων και ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί από τρίτα μέρη.
  • Βελτίωση των υπηρεσιών μας: Διατηρούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της.
  • Νόμιμη Υποχρέωση: Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί της δικηγορικής Εταιρείας «Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες» ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής ή/και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε παρόχους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ ΕΟΧ, θα το κάνουμε σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία περί προστασία προσωπικών δεδομένων και επί τη βάσει απόφασης επάρκειας εκδοθείσας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή άλλου μηχανισμού ασφαλούς μεταφοράς όπως είναι η σύναψη την πρότυπων ρητρών (standard contractual clauses) με τους παρόχους υπηρεσιών που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αν οι χρήστες χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους από την ιστοσελίδας μας προς άλλες ιστοσελίδες, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των πολιτικών απορρήτου τρίτων μερών.

Δ. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης και εκκρεμείς ή πιθανές δικαστικές διαφορές κ.α.. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και για ένα (1) έτος από τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή τη θέση του στο αρχείο.

Ε. Τα δικαιώματά σας

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση αναφορικά με το κατά πόσο υφίσταται επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε σαφή, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Δικαίωμα Διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η εταιρεία μας θα πάψει τότε να υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων που έχετε παράσχει στη δικηγορική μας εταιρεία, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα ορίσετε εσείς, χωρίς την εναντίωση της εταιρείας.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση (π.χ. Cookies).

ΣΤ. Απόρρητο ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα προσώπων κάτω των 16 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικο κάτω των 16 ετών, αυτά θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

Ζ. Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική κατά καιρούς προκειμένου τα τελούμε σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να εξασφαλίζουμε ότι αντικατοπτρίζει σωστά τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική, θα ενημερώσουμε και την «Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης» που αναφέρεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να υποβάλλετε μια καταγγελία αναφορικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@pnlawfirm.gr
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
Τηλεφωνικά: +30 2103607831/ 2103602865

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η δικηγορική εταιρεία «Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: 25/01/2023