ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Εταίρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τομείς εξειδίκευσης
Ασφαλιστικό δίκαιο και δίκαιο αερομεταφορών
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1977 με Άριστα. Έλαβε διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αεροπορικό δίκαιο, το 1988.

Εξειδικεύεται στο ασφαλιστικό και στο αεροπορικό δίκαιο.

PUBLICATIONS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

 • Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά το Σύστημα της Βαρσοβίας, 1988, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 196 (διδακτορική διατριβή). 
 • Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά τις Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ, 2002, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 434. 
 • Κώδικας Αεροπορικού δικαίου, 2009, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 240. 
 • Άρθρα 3, 4 σε: Ιωάννη Ρόκα (επιμ.), Ασφαλιστική Σύμβαση, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Ν 2496/1997. 

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

 1. Η λύση της εταιρείας ΕΠΕ με απόφαση των εταίρων, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1984, σελ. 402-415. 
 2. Είναι ο κατά το άρθρο 22 ν.δ. 400/1970 νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας εμπορικός αντιπρόσωπος; σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1984, σελ. 899-904. 
 3. Η ρήτρα διαιτησίας ή διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης  στα ασφαλιστήρια, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη), 1991, σελ. 34-38.
 4. Η ευθύνη του διαδοχικού αεροπορικού μεταφορέα κατά τη διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1993, σελ. 1438-1441. 
 5. Το ασφαλιστικό συμφέρον ως προϋπόθεση του κύρους της ασφαλίσεως κατά ζημιών, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2000, σελ. 1264-1270. 
 6. Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα μετά τη σύμβαση Μόντρεαλ του 1999, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 2005, σελ. 154-165.
 7. Αναδρομική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου και ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή, σε: Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επι.Δικ.Ι.Α) 2006, σελ. 411-416. 
 8. Η απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω εκ δόλου αναληθών δηλώσεων του λήπτη της ασφάλισης ή αποσιώπησης από αυτόν ουσιωδών περιστατικών, σε: Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως (Επι.Δικ.Ι.Α) 2009, σελ. 121-137. 
 9. Η θέση του ενυπόθηκου δανειστή στο στάδιο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε: Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Ρόκα, 2017, σελ. 678-690 = Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2016, σελ. 762-768. 
 10. Ο υπολογισμός του ασφαλίσματος στην πολλαπλή ασφάλιση, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 2020, σελ. 33-46.
 11. Όρια του ημιαναγκαστικού χαρακτήρα του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997 και συμβατικές παρεκκλίσεις εις βάρος του ασφαλισμένου, σε: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2021, σελ. 1217- 1225. 
 12. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 31/1982 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Χρηματικές ενοχές σε συνάλλαγμα), σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1983, σελ. 321-326. 
 13. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 495/1984 του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1984, σελ. 274-278. 
 14. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 932/1984 του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1985, σελ. 165-166 = Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1985, σελ. 396-397. 
 15. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 754/1986 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σε: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 1987, σελ. 76-77. 
 16. Παρατηρήσεις στην Απόφαση 2010/1990 του Αρείου Πάγου, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1991, σελ. 121-124. 
 17. Σχόλιο στην Απόφαση 848/2002 του Αρείου Πάγου, σε: Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2002, σελ. 1669-1670.
 18. Σχόλιο στην Απόφαση C-63/2009, 06.05.2010 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2010, σελ. 1331-1332.