ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Εταίρος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ)  ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ
Τομείς εξειδίκευσης
Ασφαλιστικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989.

Η Χρύσα έγινε συνεργάτης του γραφείου το 1991 και εξειδικεύεται στο ασφαλιστικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλισης στελεχών επιχειρήσεων και Κυβερνοχώρου, καθώς και στο δίκαιο μεταφορών.