ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εταίρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1999

Απολυτήριο Λυκείου από το Κολλέγιο Αθηνών το 2017

Πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2021 (Βαθμός: Άριστα)

Μεταπτυχιακό (LLM) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 2023 (Βαθμός: Άριστα∙ επιβλέπων Καθηγητής: κ. Hans Christoph Grigoleit)

Από το 2023 μέχρι σήμερα υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (επιβλέπων Καθηγητής: κ. Hans Christoph Grigoleit∙ θέμα: Αστική ευθύνη για αυτόνομα συστήματα)

PUBLICATIONS

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

 1. Η αστική ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για θάνατο ή (σωματικό) τραυματισμό επιβάτη κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ (Ν 3006/2002)- Ταυτόχρονα μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των προϋποθέσεων εφαρμογής της, Πειραϊκή Νομολογία (ΠειρΝ) 2020, 213-221,
 2. Η αυτοδιακινδύνευση και η αυτοβλάβη υπό το πρίσμα του Ν 2496/1997, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ) 2021, 182-193,
 3. Crowdworking: αναζητώντας την εξάρτηση, De Jure 2021, 153-157,
 4. Οι λόγοι αποκληρώσεως κατά τα άρθρα 1840 και 1845 ΑΚ, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) 2021, 1014-1018,
 5. Η αυτοκτονία του ασφαλισμένου: μετωπική σύγκρουση με την αρχή της απαγόρευσης του δόλου ή εύλογος νομοθετικός ελιγμός;, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ) 2022, 17-24,
 6. Η ομοδικία στο πλαίσιο της συνασφάλισης, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) 2022, 1011-1015,
 7. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 600 ΑΚ. Ιστορική, δογματική και δικαιοσυγκριτική επισκόπηση της διατάξεως, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2022, 1322-1337,
 8. Αίτηση αναθεώρησης κατά αμετάκλητης απόφασης;, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) 2023, 116-120,
 9. Δωρεά αιτία θανάτου και ανάκληση αυτής – Ταυτόχρονα συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 512 ΑΚ, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2022, 74-80,
 10. Διεκδικούν τα αυτόνομα συστήματα ικανότητα δικαίου;, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2023, 714-720
 11. Σχόλιο στην ΑΠ 529/2018, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) 2019, 562-567, μαζί με Νίκο Παπαχρονόπουλο (Άρθ. 3 Ν 2496/1997),
 12. Σχόλιο στην ΕφΑθ 3289/2018, Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως (Επι.Δικ.Ι.Α.) 2020, 165-174 (Ασφάλιση εργατικού ατυχήματος),
 13. Σχόλιο στη ΜΠρΘεσσαλ 10154/2020, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) 2020, 1291-1295 (Άρθ. 686 ΑΚ).

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

 1. Επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις ασφαλιστικές συμβάσεις σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, Ukraine-Krieg und Recht (UKuR) 2022, 645-649,
 2. Αποκλήρωση λόγω κακουργήματος ή σοβαρού εκ προθέσεως πλημμελήματος χωρίς ποινική καταδίκη;, Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche Praxis (ErbR) 2023, 346-350.